sk
Kontaktujte nás
Nezávislá obchodná spoločnosť
Za 10 rokov práce sme vybudovali základňu spoľahlivých výrobcov. Mesačne vytvárame obrat až do výšky 30 000 ton obilia.
Kontaktujte nás Kontaktujte nás
O spoločnosti
Exportujeme a importujeme tovar z Ukrajiny a Európy
Parko Trade je projekt holdingu Parko Group, ktorý sa zaoberá veľkoobchodom s poľnohospodárskou produkciou, rastlinných olejov a biopalív z Ukrajiny a Európy. Hlavnou činnosťou je export obilnín, olejnín, strukovín z Ukrajiny a krajín EÚ. Tento projekt realizujú spoločnosti Parko Limited s.r.o. a AV Parko s.r.o. Snažíme sa neustále zvyšovať obrat a efektívnosť nášho obchodného systému, aby sme dosiahli ročný obrat 400 000 ton poľnohospodárskych výrobkov.
Výhody
Medzi výhody spolupráce s nami naši zákazníci uvádzajú:
01

Disponujeme medzinárodnými certifikátmi kvality GMP+, REDCERT (ISCC), VLOG (GMO-FREE).

02

Dodržiavanie rôznych podmienok Incoterms na základe dohôd s partnermi a zákazníkmi.

03

Rýchla a kvalitná manipulácia s obilím vďaka našej pneumatickej prekládkovej stanici s výkonom až 1000 ton denne.

04

Motorová loď na prepravu tekutých bioproduktov s kapacitou 500 ton.

05

Prispôsobenie sa zmenám na trhu a organizovanie interakcií v prospech zákazníkov aj výrobcov.

06

Výrobky našich poľnohospodárov spĺňajú európske normy a požiadavky zákazníkov v EÚ.

07

Starostlivé zohľadňovanie prírodných zdrojov a znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Tovar na vývoz
Exportujeme tieto výrobky
Kukurica️
Pšenica️
Jačmeň️
Slnečnica️
Repka olejná️
Sója️
Hrášok️
Ľan️
Oleje️
Biopalivá️
Cukor️
Prehľad možností spolupráce
Snažíme sa uspokojiť potreby našich zákazníkov, a preto ponúkame rôzne typy spolupráce
Kukurica
Pšenica
Jačmeň
Slnečnica
Repka olejná
Sója
Hrášok
Ľan
Oleje
Železničná doprava
Cestná doprava
Riečna doprava
Námorná doprava
Preprava kontajnerov
Tovar na vývoz
Náš majetok
Dodanie
Certifikácia
Motorová loď
Prekládkové zariadenie
Kontajnery
GMP+
REDCERT (ISCC)
VLOG (GMO-FREE)
Dodanie
Železničná doprava
Cestná doprava
Riečna doprava
Námorná doprava
Preprava kontajnerov
Náš majetok
Motorová loď
Prekládkové zariadenie
Kontajnery
Certifikácia
GMP+
REDCERT (ISCC)
VLOG (GMO-FREE)
Ako funguje naša prekládková stanica
Manipulácia s obilím

Naša spoločnosť prekladá obilie pomocou moderného zariadenia NEUERO GSD 2022 s vykonom až 1000 t/deň. Naša prekládková stanica sa nachádza v termináli v Čierna nad Tisou, Slovensko. Na terminál môžu prichádzať vozne z Ukrajiny (pre široký rozchod) a vozne z EÚ (pre úzky rozchod). Vykonávame prekládku zo širokorozchodných na úzkorozchodné vozne, ako aj z vozňov na nákladné vozidlá. Obilie sa potom prepravuje po železnici alebo kamiónmi do krajín EÚ. V závislosti od podmienok Incoterms môže byť tovar preclený aj na našom prekladisku.

Ako dodávame naše produkty
Logistika

Spracovanie a dodávku našich výrobkov nám poskytuje skupina spoľahlivých dodávateľov. Vytvorili sme si základňu logistických spoločností, ktoré nám poskytujú železničnú, cestnú a námornú dopravu. Vlastníme kontajnery slúžiace na prepravu poľnohospodárskych komodít, ktoré zabezpečujú efektívnejšiu logistiku našej činnosti. 

Naša spoločnosť sa zaoberá vnútroštátnou a medzinárodnou prepravou tekutých nákladov po Dunaji. 

Snažíme sa pracovať v súlade so životným prostredím a poskytovať spotrebiteľom vysokokvalitné výrobky
Ekológia

V každej fáze našej činnosti preberáme zodpovednosť a zavádzame technologické riešenia, ktoré znižujú negatívne vplyvy na životné prostredie a šetria prírodné zdroje.

Prijímame opatrenia:

 • Znižovať uhlíkovú stopu a odpad, minimalizovať emisie z prevádzky a inovovať výrobu ekologickej energie, ktorá je určená na napájanie našich prevádzok.
 • Podporovať snahy poľnohospodárskych výrobcov o zavedenie udržateľných poľnohospodárskych postupov, ako pre zdravie pôdy, ochrany biodiverzity a ochrany vody.
Radi vám odpovieme na všetky vaše otázky a pomôžeme vám pri výbere.
Kontakty
Sociálne siete:
Adresy:
Kancelária v Nitre: Kmeťkova 1, 949 01 Nitra
Kancelária v Bratislave: Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prekládková stanica: Čierna nad Tisou
Parko Limited s.r.o. & AV Parko s.r.o.
Právne informácie:
Certifikáty
Kontaktný formulár

  Názov spoločnosti

  Právne informácie:
  Parko Limited s.r.o.
  Sídlo: Drieňová 1J, 821 01 Bratislava
  IČO: 53 513 576
  DIČ: 2121393593
  IČ DPH: SK2121393593
  Registrované: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 149686/B.
  Bankové údaje
  Názov banky: Tatra Banka a.s.
  Sídlo banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
  EURO IBAN: SK44 1100 0000 0029 4409 7152
  USD IBAN: SK88 1100 0000 0028 2200 5176
  SWIFT/BIC: TATRSKBX
  AV Parko s.r.o.
  Sídlo: Drieňová 16940/1J, 821 01 Bratislava
  IČO: 54 699 851
  DIČ: 2121773225
  IČ DPH: SK2121773225
  Registrované: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 162266/B.
  Bankové údaje
  Názov banky: Tatra Banka a.s.
  Sídlo banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
  EURO IBAN: SK54 1100 0000 0029 4113 0033
  USD IBAN: SK87 1100 0000 0028 2500 5307
  SWIFT/BIC: TATRSKBX
  Certifikáty
  Ďakujem!
  Čoskoro vás budeme kontaktovať
  Zavrieť